คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 1010
โทร. 0 2226 5926 ต่อ 5330 5350 5351 5319 5312

แผนที่คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การเดินทาง

รถโดยสายประจำทาง
สาย 4  7  8  21  37  40  53  56  73  73ก  542  529

รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
สถานีสามยอด 1 กม. ผ่านถนนเจริญกรุงและถนนจักรวรรดิ