กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567

กำหนดการ

สมัครด้วยตนเอง และ ผ่านทางออนไลน์ (Online)

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้ง 2 ช่องทาง

1. ใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
- คุณวุฒิ ม.6/ปวช. ใช้ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- คุณวุฒิ ปวส. ใช้ 2 หรือ 3 ภาคการศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สมัครด้วยตนเอง
ณ ห้องคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคาร 115 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. สมัครผ่านทางออนไลน์ (Online) สมัครได้ 24 ชั่วโมง      หรือ สแกน QR CODE

สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 7 มิถุนายน 2567

รายงานตัวนักศึกษาใหม่

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. ใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
- คุณวุฒิ ม.6/ปวช. ใช้ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- คุณวุฒิ ปวส. ใช้ 2 หรือ 3 ภาคการศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สลิปค่าลงทะเบียนที่โอนผ่านธนาคาร หรือชำระค่าลงทะเบียนที่ฝ่ายการเงินที่พื้นที่

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 7-21 มิถุนายน 2567

รายงานตัว ณ ห้องคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคาร 115 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. หยุดเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1-15 มิถุนายน 2567 (ทางออนไลน์)
เปิดภาคการศึกษา1 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ   

  • ปฏิทินการสอบเข้าศึกษาต่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ Website http://bua.rmutr.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม : เบอร์โทรศัพท์ 0 2226 5926 ต่อ 5331  หรือ ผ่านช่องทาง Line