กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

กำหนดการ สมัครด้วยตนเอง และ ผ่านทางออนไลน์ (Online)

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้ง 2 ช่องทาง

1. ใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
– คุณวุฒิ ม.6/ปวช. ใช้ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– คุณวุฒิ ปวส. ใช้ 2 หรือ 3 ภาคการศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สมัครด้วยตนเอง
ณ ห้องคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคาร 115 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-14.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. สมัครผ่านทางออนไลน์ (Online) สมัครได้ 24 ชั่วโมง      หรือ สแกน QR CODE

สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มิถุนายน 2566
รายงานตัวนักศึกษาใหม่

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. ใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
– คุณวุฒิ ม.6/ปวช. ใช้ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– คุณวุฒิ ปวส. ใช้ 2 หรือ 3 ภาคการศึกษา พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สลิปค่าลงทะเบียนที่โอนผ่านธนาคาร หรือชำระค่าลงทะเบียนที่ฝ่ายการเงินที่พื้นที่

วันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566

รายงานตัว ณ ห้องคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคาร 115 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. หยุดเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
เปิดภาคการศึกษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ   

  • ปฏิทินการสอบเข้าศึกษาต่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ Website http://bua.rmutr.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม : เบอร์โทรศัพท์ 0 2226 5926 ต่อ 5331  หรือ ผ่านช่องทาง Line