รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบเพิ่มเติม

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  คณะบริหารธุรกิจ ได้จัด “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา” ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ อาจารย์ศิริรัตน์ ภาศักดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องอนุกิจวิธูร ชั้น ๓ อาคาร ๑๑๕  ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
คลิกดูเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

bua.rmutr.ac.th_Color1649

ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ พฤษาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ อัตรา

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 

   http://hr2.rmutr.ac.th หรือ www.rmutr.ac.th

วาระการประชุมอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการวาระการประชุมอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.รุจี  พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้อง สน.บน. ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คลิกดูเพิ่มเติม

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานในการดำเนินการพิจารณาขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์  มีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้ 

ในการ วช. จึงขอเชิญชวนท่านและนักประดิษฐ์ในหน่วยงานของท่านได้นำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” โดยกรอกรายละเอียดแบบขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย ได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th  หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตามที่แนบมาข้างล่างนี้

  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

********************************

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ ๓”

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยภายใต้โครงการร่วม ฯ รวมถึงการเสวนาวนหัวข้อ “แนวทางวิจัยเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเปลี่ยนพลิกโฉมระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า” ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 

ในการนี้ สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและ/หรือผู้แทนรวมทั้งผู้เกี่ยวอื่น เข้าร่วมงานสัมมนาในเวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความกรุณายืนยันการเข้าร่วมสัมมนา โดยกรอกใบตอบรับและส่งกลับไปยังสำนักประสานงานฯ หรือ ลงทะเบียนแบบ online ได้ที่ https://goo.gl/zYuv7e  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบมา

 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*************************

Page 1 of 2512345...101520...Last »
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube