ต.ค. 11

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาบัญชี

สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ (ปฏิบัติงานพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
สมัครได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*********

ต.ค. 05

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่

  สำหรับคุณวุฒิ ม.6

  สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.

*********

ต.ค. 05

เลื่อนวันสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๐

ซึ่งกำกหนดการสอบปลายภาคเดิมระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ช่วงวันที่ดังกล่าวข้างต้นตรงกับการจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙ ) โดยพื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และพื้นที่ เพาะช่าง เป็นจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) จึงทำให้ทั้ง ๒ พื้นที่ไม่สามารถจัดสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๐ ได้

  อ่านรายละเอียดเพิ่ม

  ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ก.ย. 25

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559

บัณฑิตสามารถกดไปที่เว็บไซต์ที่ Link ตัวอักษรสีน้ำเงินได้

สำรอง
https://drive.google.com/file/d/0B1PBy9e_bP6ObXJFdWFDSS15SGs/view

1. กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
,การแต่งกายของบัณฑิต, แผนที่การเดินทาง

https://drive.google.com/…/0B1PBy9e_bP6OQXEtMThpYXlvU…/view…

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ต.ค. 17

รับสมัครอาจารย์

คุณวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก
จำนวน ๕๒ อัตรา

มทร. รัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ทางอินเตอร์เน็ต)

รายละเอียดในการสมัคร ให้ติดตามได้ที่เว็บไซต์

http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th
หรือ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ วุฒิปริญญาเอกได้รับเงินเพิ่มพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๓๖,๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๕๕

*********

ต.ค. 12

โครงการ “สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช”

   

     กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดสวัสดิการโครงการ “สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช” ให้แก่สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้เข้าถึงชีวิตดิจิทัล ติดต่อสื่อสารและรับข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  กบข. จึงร่วมกับบริษัท ทรูมูฟ เอช 
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th 

*********

ต.ค. 10

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับราชการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ ๗ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบพิจารณาตามแบบที่กำหนดด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) โดยสามารถ Download เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้ที่ http://www.mua.go.th/users/personnel

ต.ค. 10

โครงการ AP OPEN HOUSE 2018 สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

       บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มียอดผลประกอบการและผลกำไรเพิ่มขึ้นในทุกปีโดยดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการบ้านกลางกรุง, บ้านกลางเมือง, THE CITY, THE ADDRESS, THE CENTRO, RHYTHM, LIFE และ ฯลฯ จึงเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเรีบนรู้กระบวนการทำงานจริงเกี่ยวกับการพัฒนาที่ิอยู่อาศัยแบบเจาะลึกกับโครงการ AP OPEN HOUSE 2018 ระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย.-ก.ค.2561) ซึ่งสามารถเก็บชั่วโมงฝึกงานได้ เมื่อสิ้นสุดยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ MITSUBISHI ESTATE CORPORATION (MEC) ซึ่งเป็นบริษัทต้นแบบของการก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาตรฐานระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apthai.com/career/openhouse

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube