รอบโควตาพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 

 
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
- สมัครด้วยตนเอง ณ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ชั้น 3 อาคาร 115 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
- สมัครผ่านทางออนไลน์   


กำหนดการรับนักศึกษา   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี


ผ่านระบบ TCAS
ปีการศึกษา 2567

 
เปิดรับสมัคร TCAS 2 การรับแบบโควตา (Quota) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 - 4 เมษายน 2567