รอบโควตาพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 

 
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
- สมัครด้วยตนเอง ณ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ชั้น 3 อาคาร 115 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
- สมัครผ่านทางออนไลน์   


กำหนดการรับนักศึกษา   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   


ผ่านระบบ TCAS
ปีการศึกษา 2567

 
เปิดรับสมัคร TCAS 1 (Portfolio) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 - 21 มกราคม 2567